Môn Phong Tổ Đình Long Thiền,monphongtodinhlongthien.vn,monphongtodinhlongthien

 KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP GHPGVN (Ngày 07/11/1981 - 07/11/2021)

 Trước khi vào phần nội dung, chúng tôi xin chư Tôn đức một phút tưởng niệm cố Đại lão Hòa thượng Đệ tam Pháp chủ HĐCMTƯ, GHPGVN, Ngài đã thu thần thị tịch vào lúc 03 giờ 22 phút, ngày 21-10-2021 (nhằm ngày 16-9 năm Tân sửu), tại Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội. Người là vị lãnh đạo tinh thần tối cao trong Giáo hội, suốt cuộc đời 105 tuổi và 85 tuổi đạo đã thể hiện đời sống phạm hạnh qua thân khẩu ý thanh tịnh, từ phương thức giao tiếp khách thập phương vào chùa lễ Phật, cho đến cư xử với Tăng Ni không phân biệt lớn nhỏ, Ngài đều niềm nở hoan hỷ ân cần nhắc nhở tu nhân tích đức, đoạn hoặc chứng chơn. Ngài đã từng dạy: Tôi từ nhỏ đến nay chưa bao giờ lạm dụng một bát gạo một đồng tiền của đàn na tín thí.” Điều nầy phải chăng là một lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta nhất là chư Tăng Ni trẻ nhìn lại bản thân và lối sống trong chốn thiền môn về đạo đức, tác phong oai nghi tế hạnh để làm sao luôn xứng đáng là tác Như lai sứ hành Như lai sự. Ngài luôn luôn thể hiện lối sống đạm bạc gọi là tam thường bất túc, an bần lạc đạo, một vì sao sáng đã thật sự băng hà, thế gian và Giáo hội thật sự đã mất mát một cội tùng cổ thụ không sao bù đắp được!

Kính thưa chư Tôn đức Tăng Ni!                                                                                
Sau khi đất nước hoàn hoàn giải phóng thống nhất hai niền Nam Bắc, sau đó tất cả các Ban ngành, văn hóa, giáo dục.v.v... trong nước lần lượt thống nhất. Phật giáo cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, muốn thực hiện được điều nầy trước nhất là phải quy tụ tất cả các Hệ phái tông môn khắp cả nước, nghĩa là phải thành lập Ban vận động thống nhất Phật giáo, đứng đầu là Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ. Có lần Ông Nguyễn văn Linh, Ủy viên bộ chính trị, Bí thư ban chấp hành Trung ương Đảng đã phát biêu tại chùa Xá Lợi : “Lịch sử giao phó cho Đảng Cộng sản Việt nam lãnh đạo dân tộc, với sứ mạng đó chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng các vị lãnh đạo Phật giáo Việt nam và đồng bào Phật tử sẽ phát huy truyền thống yêu nước của mình tiếp tục đi theo con đường cách mạng để góp phần vào sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Đến trung tuần tháng 8 năm 1980, Ban vận động thống nhất Phật giáo họp mặt hơn 140 Đại biểu nhân sĩ, trí thức tại chùa Vĩnh nghiêm tất cả đồng lòng đi đến quyết định xin ý kiến nhà nước tổ chức Đại hội thống nhất Phật giáo, đến ngày 7 tháng 11 năm 1981 chính thức tổ chức Đại hội thống nhất Phật giáo tại chùa Quán sứ - Hà nội, gồm 165 đại biểu và đại diện 09 hệ phái Phật giáo trong cả nước và đã thông qua Hiến chương GHPGVNTN. Trong lời nói đầu đã nêu rõ: “Lý tưởng giác ngộ chân lý, hòa hợp chúng, hòa bình và công bằng xã hội của giáo lý đức Phật, nhằm phục vụ Dân tộc, Tổ quốc và nhân loại chúng sanh, là lập trường và mục đích của Giáo hội Phật giáo Việt nam.” Giáo hội Phật giáo Việt nam là một tổ chức Phật giáo duy nhất đại diện cho Phật giáo Việt nam về mọi mặt quan hệ ở trong nước và ngoài nước. Giáo hội Phật giáo Việt nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. Tại Đại hội nầy chư tôn Trưởng lão đã đồng lòng cung thỉnh 50 Hòa thương trong Hội đồng chứng minh Trung ương và cung thỉnh Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận làm Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt nam, cho đế nay đã trải qua 03 đời Pháp chủ: Đệ nhất Pháp chủ Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận (1897-1993). Đệ nhị Pháp chủ Đại lão hòa thượng Thích Tâm Tịch (1915-2005). Đệ tam pháp chủ Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ (1917-2021).                                                                                                                                                                   
Nhìn lại chặng đường GHPGVN đã trải qua vừa tròn bốn thập niên, hình thành và phát triển, một thời gian khá dài từ đó đến nay có thể nói từ Trung ương đến 63 tỉnh thành toàn quốc, tất cả nhân sự trong các Ban Tăng sự. Giáo dục. Hướng dẫn Phật tử. Hoằng pháp. Nghi lễ. Văn hóa. Kinh tế tài chánh. Từ thiện xã hội. Phật giáo quốc tế. Thông tin truyền thông. Pháp chế. Kiểm soát. Viện nghiên cứu Phật học. Nói chung các Ban ngành viện đều đã cơ cấu đầy đủ nhân sự và đang vận hành một cách đều đặn nhịp nhàng từ Trung ương đến địa phương. Trong đó có hai ban Ban giáo dục Tăng ni và Hoằng pháp đã thực hiên chức năng chuyên môn của mình một cách trọn vẹn nhất. Về giáo dục cho đến nay trên toàn quốc đã có 4 học viện Phật giáo, phân bổ từ Nam ra Bắc, gần 10 Trường cao đẳng Phật học và hơn 30 trường Trung cấp Phật học chuyên nghiên cứu và học tập kinh luật và luận từ những bậc Giáo thọ sư uyên thâm kinh điển, đó là chưa tính những cấp bậc Cử nhân và Thạc sĩ Phật học được đào tạo trong nước cũng như du học từ nước ngoài về, có thể nói chưa bao giờ Phật giáo lại có nhiều Tăng Ni với học vị cao như hiện nay. Điều đáng quan tâm nhất là Trung ương Giáo hội cũng như Ban tăng sự Trung ương chưa có một chương trình tiếp nhận và cơ cấu nhân sự cụ thể, vì thế nên một số lớn Tăng Ni sau khi đã tốt nghiệp trở về chùa thầy tổ tiếp tục tham gia ứng phó đạo tràng, tức là tham gia cúng bái, hoặc trụ trì các chùa am, tịnh thất, đây là sự phí phạn nhân sự một cách vô cùng đáng tiếc! Nhìn về hiện tại suốt hai năm qua, Phật giáo đã chịu chung số phận với đất nước và nhân loại bởi đại dịch Covid-19, riêng tại Việt nam hơn hai vạn người đã ra đi trong đó có không ít Tăng Ni và Phật tử chịu chung số phận đau thương nầy, đến nay dịch bịnh và biến thể Covid-19 vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát và lây lan trở lại! Về Hoằng pháp có thể nói, suốt năm nay 2021 do dịch bịnh nên tất cả mọi Phật sự đều bị đình đốn như Đại lễ Phật đản, Đại lễ Vu lan, nhất là các trường An cư kiết hạ của chư Tăng Ni đều bị hạn chế tối đa, các đạo tràng Pháp hoa, đạo tràng niệm Phật, đạo tràng Bát quan trai.v.v... đều bị khép kín, do đó vấn về Hoằng pháp cũng không thể nào thực hiện. Tuy nhiên, nhờ kỹ nghệ thông tin - mạng internet mà một số ít Giảng sư cũng đã cố gắng thực hiện nhiều thời giảng dạy Phật pháp cơ bản rất có giá trị. Nói đến vấn đề Hoằng pháp, trên cổng thông tin mạng hầu như quý vị Giảng sư giảng dạy Phật pháp quá tùy tiện không theo Phật pháp căn bản và thường mang tính cách hủy báng giáo lý Đại thừa thường gọi là Phật giáo phát triển, đã làm cho một số Phật tử phân vân nhận định sai lầm về Phật giáo Đại thừa, cho đó là ngoại đạo không phải lời Phật dạy, lý do là đại đa số Phật tử không nhận chân được cho rằng đây là phương tiện quyền xảo từ bi lợi tế chúng sanh của chư vị tiền bối Tổ sư bằng mọi cách đưa chúng sanh vào đường đạo như, Bồ tát Duy Ma Cật dạy: “Tiên dĩ dục câu liên, sử linh nhập Phật trí. Sau đó chư Tăng có bổn phận phân tích giảng dạy hầu làm cho họ mở mang trí tuệ đưa họ về Chánh pháp, lỗi không phải Kinh điển mà là do người truyền đạt không khai mở chơn tâm đoạn trừ vọng hoặc chấm dứt nghiệp chướng tham sân si cho người nghe đem lại lợi ích thiết thực.
Đã 40 năm trôi qua, giờ đây chúng ta khách quan nhìn lại những gì đã thực sự thực hiện thành công và những gì chưa hoàn thành trong sứ mạng Như lai giao phó, chúng ta hãy nỗ lực phấn đấu hơn nữa để cùng nhau chung lòng chung sức hoàn thành mọi Phật sự, trước là đáp đền thâm ân của đức Như lai, sau là báo đáp công ơn Đàn na tín thí, có như thế mới không hổ phận là bậc Chúng trung tôn .
BAN HOẰNG PHÁP

Các tin khác

Nghe nhiều

Lịch

THỐNG KÊ

Đang truy cập 8
Hôm nay 32
Hôm qua 45
Trong tuần 77
Trong tháng 531
Tổng truy cập 2187463