Môn Phong Tổ Đình Long Thiền,monphongtodinhlongthien.vn,monphongtodinhlongthien

TRÁCH NHIỆM CHUNG TU SĨ PHẬT GIÁO LÀ “KẾ VÃNG KHAI LAI, PHÒ TRÌ MẠNG MẠCH TĂNG GIÀ” - HT. Thích Thiện Hiện

Quý giới tử lưu ý, người thành tâm cầu đạo Bồ đề, trước nhất phải phát đại nguyện lãnh thọ giới pháp và tận tâm hành trì giới luật, thì mới đạt được đạo Bồ đề. Dù quý vị dùng phương tiện, tu theo phương pháp nào, cũng phải qua con đường thọ giới và nghiêm trì giới luật...
TRÁCH NHIỆM CHUNG TU SĨ PHẬT GIÁO LÀ
“KẾ VÃNG KHAI LAI, PHÒ TRÌ MẠNG MẠCH TĂNG GIÀ”
HT. Thích Thiện Hiện (Thành viên HĐCM GHPGVN – Đại diện Môn phong Tổ Đình Long Thiền).

Đại giới đàn Diệu Tâm năm 2019 – Phật lịch 2563, dự kiến trên 2500 giới tử thọ các giới: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức xoa, Sa di và Sa di ni; cũng có hằng trăm Phật tử thọ giới Bồ tát và Thập thiện, ngoài ra còn có hằng trăm thiện Nam tín Nữ xin quy y Tam Bảo…
Phật giáo Đồng Nai có truyền thống, mỗi lần tổ chức giới đàn, giới tử đông nhất nhì cả nước. Truyền thống này bắt nguồn từ thập niên 70, 80 của thời cố Đại lão Hòa thượng Thích Huệ Thành, nguyên Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai đầu tiên. Trong thời gian lãnh đạo GHPGCTVN, Hệ phái, Sơn môn cung thỉnh Ngài đương vi Hòa thượng Đường đầu, truyền trao giới pháp cho cả ngàn giới tử của các giới đàn trong Hệ phái, Sơn môn cả nước. Riêng ở tỉnh Biên Hòa (Đồng Nai) là đại giới đàn tại Tổ Đình Long Thiền, Chùa Bửu Phong, Chùa Thanh Long, Chùa Bửu An... Hiện nay, còn rất nhiều vị tôn túc trưởng lão, thuộc hàng Giáo phẩm lãnh đạo cao cấp Giáo hội, sống ở trong nước và hoằng pháp ở nước ngoài, đã thọ đại giới các giới đàn trên. Đó là nhân chứng sống trong thời đại lịch sử này. Sau khi thống nhất đất nước và GHPGVN thành lập năm 1981 và năm 1982, Giáo hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai được thành lập. Qua 08 nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ, Tỉnh hội kiến khai một hoặc hai đại giới đàn, truyền trao giới pháp cho các giới. Càng về sau càng tăng số lượng giới tử, đến nay ước lượng hằng chục ngàn giới tử. Đây là nhằm mục đích “Kế vãng khai lai, phò trì mạng mạch Tăng già”, cũng là trách nhiệm chung của những vị tu sĩ có gia tâm về vận mệnh sinh tồn của Phật pháp, nhất là chư Tôn Đức lãnh đạo Giáo hội của từng thời kỳ.

Giới tử thọ giới đông đáng mừng hay lo? Hay nói đúng hơn, tiếp nhận giới tử thọ giới đông có chất lượng hay không? Đây là câu hỏi, không riêng đại giới đàn Diệu Tâm 2019, mà nhiều đại giới đàn trước cũng vậy. Điều này cũng là những nỗi lòng băn khoăn, không những Chư Tôn Đức lãnh đạo Giáo hội, mà cả chư Tôn túc Tăng Ni trụ trì các tự viện. Nhưng chúng tôi thiết nghĩ: Nếu chư Tôn Đức lãnh đạo Giáo hội thấy khó, khổ, lo ngại mọi điều,.. hạn chế tiếp nhận hồ sơ giới tử, thì quý Ngài có nghĩ sẽ một lúc nào đó, trống vắng hình dáng Tăng Ni trên đường hoằng pháp. Huống chi lịch sử qua, đã ghi nhận từ trước đến nay Phật giáo Đồng Nai, tổ chức bao nhiêu giới đàn, truyền trao hằng chục ngàn giới tử, nay còn được là bao nhiêu? Xin quý Ngài nghĩ sao vấn đề này và trách nhiệm về ai?
Theo nghiên cứu lịch sử Phật giáo Ấn Độ, Việt Nam và các nước vùng Châu lục, đều trải qua thăng trầm cùng sự biến thiên của xã hội. Đó là quy luật “thạnh suy, suy thạnh”, trong đời sống tại thế gian này. Mỗi lần tổ chức đại giới đàn, Ban kiến đàn đã chọn lọc rất kỹ các hồ sơ xin thọ các giới, nhất là giới cụ túc. Kiểm tra từ bổn sư, trụ trì nơi giới tử đang cư trú, tư cách công dân từng giới tử, được xác nhận tốt tại địa phương, mới được Ban kiến đàn chấp nhận hồ sơ cho thọ giới. Đây là sự quan tâm chỉ đạo của Hòa thượng Trưởng ban và chư Tôn Đức Tăng Ni trong BTS tỉnh Đồng Nai. Chủ trương Ban kiến đàn, không bỏ rơi ai cần cầu giới pháp, nhưng cũng không để các phần tử xấu lợi dụng giới pháp của Đức Phật, làm ảnh hưởng không tốt đến cộng đồng tu sĩ Phật giáo. Tuy nhiên, trong cuộc sống thế gian này, là “phàm Thánh đồng cư địa” không thể biết ai là phàm và ai là Thánh, nhất là trong xã hội hiện nay “vàng thau lẫn lộn”. Cho nên, không riêng về Phật giáo, mà các đoàn thể khác, trong xã hội hiện nay cũng bị ảnh hưởng chung. Nhưng theo truyền thống đạo đức dân tộc Việt là: “Đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh người chạy lại”. Lòng bi mẫn “Vô ngã vị tha” của Đức Phật đã gặp nhau ở quan điểm này. Chứng minh qua những câu chuyện Tăng đoàn thời Đức Phật còn tại thế, như  Đức Phật độ tướng cướp Angulimala, sau đó tướng cướp Angulimala giác ngộ, tu tập và đắc quả A La Hán. Trong Tục Truyền Đăng, quyển 31, có nghi lại câu truyện về Thiền Sư Văn Thù Tư Nghiệp, có bài kệ ngộ đạo như sau:
Tạc nhật Dạ-xoa tâm,
Kim triêu Bồ-tát diện.
Bồ Tát dữ Dạ-xoa,
Bất cách nhất điều tuyến.

(Hôm qua lòng Dạ-xoa,
Sáng nay mặt Bồ-tát.
Bồ Tát và Dạ-xoa,
Chẳng cách một kẽ tóc.)
Qua dẫn chứng trên và quan điểm của chúng tôi, về việc tiếp nhận giới tử đông là đáng mừng. Vì ngày nay, bên ngoài xã hội vật chất đầy đủ, các thứ vui chơi, các thú tiêu khiển của thế gian không thiếu thứ gì, nhưng họ chịu xuống tóc xuất gia, ngồi nghe giới pháp, đó là điều rất quý. Và đây cũng là tâm nguyện quý Ngài mang trọng trách lãnh đạo Giáo hội hay nói chính xác hơn, là người có gia tâm với sự sinh tồn của Phật giáo, phải gánh vác sứ mệnh “Kế vãng khai lai, phò trì mạng mạch Tăng già” này.
Giới tử xin thọ giới đông, có chất lượng hay không? Đây là điều trăn trở nhất chư Tôn Đức Tăng Ni lãnh đạo Giáo hội tỉnh nhà. Vì vậy quý Ngài đã chỉ đạo, về mặt hành chánh, phải xét duyệt rất kỹ từng hồ sơ, từ nhân thân của từng giới tử; về mặt tâm linh là đàn tràng trang nghiêm, giới sư thanh tịnh, Yết ma đúng pháp, giới tử thành tâm… thì chúng tôi tin tưởng rằng: giới tử đắc giới ngay lúc lãnh thọ. Đó là chất lượng.
Riêng về các giới tử, sau khi lãnh thọ giới Pháp, quý vị phải tinh tấn học giới và hành trì giới luật, mới có thể nuôi lớn giới thân huệ mạng của chính mình, để không phụ những tấm lòng hy sinh, lo lắng của chư Tôn Đức lãnh đạo Giáo hội, thầy bổn sư và đàn việt đã phát tâm cúng dường cho quý vị. Nếu quý giới tử không tự mình ý thức điều này, là quý vị trở thành loại vi khuẩn rất nguy hiểm làm cho Phật giáo suy tàn,  “Sư tử trùng, sư tử nhục”. Thật là đáng chê trách và hổ thẹn!
Quý giới tử lưu ý, người thành tâm cầu đạo Bồ đề, trước nhất phải phát đại nguyện lãnh thọ giới pháp và tận tâm hành trì giới luật, thì mới đạt được đạo Bồ đề. Dù quý vị dùng phương tiện, tu theo phương pháp nào, cũng phải qua con đường thọ giới và nghiêm trì giới luật, như Cổ Đức dạy:
Dục tu vô thượng Bồ đề,
Tiên tắc nghiêm trì giới luật.
Giới luật nhược bất nghiêm trì,
Bồ đề bất chung thành tựu.”
Tạm dịch: Muốn tu Bồ đề đạo vô thượng, trước nhất phải nghiêm trì giới luật. Nếu giới luật không nghiêm trì, cuối cùng Bồ đề chẳng được thành tựu.
Trong bài viết này, chúng tôi mong các giới tử đã lãnh thọ giới Pháp, phải cố gắng nỗ lực tu tập, hành trì giới luật. Tức là thường xuyên tinh tấn thiền định, tụng kinh, niệm Phật. Nhất là mỗi tháng có 2 kỳ sám hối, Bố tát tụng giới, mong quý giới tử phải ghi nhớ mà thực hành! Đó là điều chúng tôi sách tấn và tha thiết nhắc nhở. Nguyện tương lai, chúng ta sẽ lại gặp nhau trên đường giác ngộ và giải thoát!
Trân trọng, trân trọng!
 

Các tin khác

Nghe nhiều

Lịch

THỐNG KÊ

Đang truy cập 4
Hôm nay 75
Hôm qua 66
Trong tuần 267
Trong tháng 1350
Tổng truy cập 2193660