Môn Phong Tổ Đình Long Thiền,monphongtodinhlongthien.vn,monphongtodinhlongthien

BÁO CÁO Tổng kết công tác Phật sự năm 2019 của Ban Trị sự GHPGVN huyện Vĩnh Cửu.


 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HUYỆN VĨNH CỬU
BAN TRỊ SỰ
 
Số: ………./BC-BTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Vĩnh Cửu, ngày 19 tháng 12 năm 2019  
 
 
 
BÁO CÁO
Tổng kết công tác Phật sự năm 2019 của Ban Trị sự GHPGVN huyện Vĩnh Cửu.

  
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Cung kính ngưỡng bái bạch trên Chư tôn Giáo phẩm ban Chứng Minh;
Kính bạch chư Tôn Đức ban Thường trực Ban Trị sự cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các Tự viện trong huyện Vĩnh Cửu.
Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Ban Trị sự GHPGVN huyện Vĩnh Cửu xin được báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2019 như sau:
PHẦN 1: CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2019
I. HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CHUYÊNNGÀNH:
I.1: Công tác Tăng sự:
1.1: Thống kê Tăng Ni, tự viện:
 • Quản lý Tăng Ni
Năm 2019, Ban Trị sự GHPGVN huyện Vĩnh Cửu hiện có 174 vị Tăng và Ni.
Hòa Thượng:03 vịNi Trưởng:03 vị
Thượng Tọa:02 vịNi Sư:02 vị
Tỳ Kheo:50 vịTỳ Kheo Ni:64 vị
Thức Xoa Ma Na: 08 vị
Sa Di:20 vị Sa Di Ni:22 vị
Như vậy: hư Tăng: 75 vị, chư Ni: 99 vị.
 • Quản lý Tự Viện
Năm 2019, trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu có tất cả 34 cơ sở thờ tự, Tăng Ni luôn sinh hoạt, thực hành theo hiến chương của Giáo hội và pháp luật của nhà nước. Trong đó bao gồm:
Chùa: 28 cơ sở;
Tịnh Xá: 1 cơ sở;
Niệm Phật Đường: 1 cơ sở;
Thiền Tự: 1 cơ sở;
Tịnh Thất: 3 cơ sở.
1.2: Chấp thuận xuất gia
Ban Trị sự GHPGVN huyện Vĩnh Cửu kính xin cấp cấp Giấy Chứng nhận xuất gia cho các Tăng Ni như sau:
 • Thích Đức Quang (Nguyễn Văn Vinh) xuất gia chùa Từ Đức
 • Thích Đức Hoàng (Nguyễn Thế Khải) xuất gia chùa Từ Đức
 • Thích Đức Chơn (Phong Văn Lê) xuất gia chùa Từ Đức
 • Thích Đức Độ (Nguyễn Văn Tùng) xuất gia chùa Từ Đức
 • Thích Nhuận Lạc (Nguyễn Tấn Sang) xuất gia chùa Viên Quang
 • Thích nữ Phước Tiếng (Hà Mỹ Hạnh) xuất gia chùa Bửu Phước
 • Thích nữ Hạnh Hiếu (Võ Tuyết Hạnh) xuất gia chùa Tân Sơn
 • Thích nữ Nguyên Cách (Cao Thị Phượng) xuất gia chùa Vân Sơn
 • Tổ chức An cư kiết hạ PL. 2563 – DL.2019:
 • Thời gian: 21/05/2019 đến 11/08/2019;
 • Địa điểm: Vp. BTS chùa Phổ Quang, ấp Bình Thạch, huyện Vĩnh Cửu;
 • Số lượng hành giả: 57 vị (Tăng: 30 vị, Ni: 27 vị).
1.3: Bổ nhiệm trụ trì
 • Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh quyết định bổ nhiệm trụ trì:
 • Thượng TọaThích Hải Thành(Nguyễn Phúc Thọ) trụ trì chùa Kim Long, xã Tân Bình;
 • Sư côThích nữ Diệu Lương(Dương Thị Ngọc Mai) trụ trì chùa Linh Sơn, xã Vĩnh Tân.
1.4: Thuyên chuyển sinh hoạt tôn giáo
- Đại đức Thích Bửu Thiện (Lâm Thiện Minh)thuyên chuyển từ Thiền Viện Phước Sơn, Tp. Biên Hòa về chùa Giác Pháp, xã Mã Đà.
- Sư cô Thích nữ Diệu Lương (Dương Thị Ngọc Mai)thuyên chuyển từ chùa Đại Giác, Tp. Biên Hòa về chùa Linh Sơn, xã Vĩnh Tân.
 1. Tại Đại giới đàn “Diệu Tâm” vừa qua do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức từ ngày 13-16/11/2019. Ban Trị sự GHPGVN huyện Vĩnh Cửu có giới thiệu 78 hồ sơ xin thọ giới bao gồm:
 • Hồ sơ thọ giới Tỳ Kheo: 12 vị
 • Hồ sơ thọ giới Tỳ Kheo ni: 14 vị
 • Hồ sơ thọ giới Sa Di: 20 vị
 • Hồ sơ thọ giới Thức Xoa Ma Na: 08 vị
 • Hồ sơ thọ giới Sa Di ni: 22 vị
 • Hồ sơ thính giới Sa Di: 02 vị
I.2: Tình hình sinh hoạt Tăng Ni, tự viện:
2.1: Ban Nghi Lễ:
- Ngày 15/04/ năm Kỷ Hợi (nhằm ngày 19/5/2019) Ban Trị sự GHPGVN huyện Vĩnh Cửu long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2563–DL. 2019tại chùa Phổ Quang, khu II, ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu được thành công tốt đẹp.
- Ngày 12/10/ năm Kỷ Hợi (nhằm ngày 08/11/2019) Ban Trị sự GHPGVN huyện Vĩnh Cửu long trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm và Cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông được thành công tốt đẹp.
 • Tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu với sự tham dự của hơn 200 Đại biểu: bao gồm chư tôn đức Tăng Ni, lãnh đạo Chính quyền các ban ngành và các Phật tử.
 • Tại Thị trấn Vĩnh An và xã Vĩnh Tân với sự tham dự của hơn 100 Đại biểu: bao gồm chư tôn đức Tăng Ni, lãnh đạo Chính quyền các ban ngành và các Phật tử.
2.2: Ban Văn hóa:
 1. Về in ấn phẩm Phật giáo có các chùa như:
 • Chùa Vĩnh An: 1- Luận Đại Thừa Khởi Tín, HT. Thích Liêm Chính việt dịch và cương yếu, in 1.000 bản; 2- Kinh Thủ Lăng Nghiêm, HT. Thích Liêm Chính lược dịch và giảng yếu, in 1.000 bản. 3- Giáo phái Gelugpa của Phật giáo Tây Tạng - một nghiên cứu về văn hóa và nghệ thuật của nó. Thích Nguyên Định dịch từ Anh sang Việt (Luận văn Thạc sĩ).
 • Chùa Từ Đức:1- Kinh A Nan hỏi Phật việc cát hung. Chủ giảng: HT Tịnh Không. Việt dịch: Thích Nhuận Nghi; 2- Di Đà Sám pháp. Tác giả: Thích Nhuận Nghi; 3 - Vấn Đáp Hoà Thượng Tịnh Không. Tác giả: Thích Nhuận Nghi. 4 - Pháp hộ niệm và Thân Trung Ấm. Tác giả: Thích Nhuận Nghi; Giảng thân trung ấm và in đĩa: 1.000 bộ.
2.3:Công tác Từ thiện xã hội:
Trên tinh thần “Phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật”. Để chia sẻ phần nào những khó khăn của bà con nghèo trong cuộc sống, góp phần cùng Chính quyền địa phương các cấp trong việc xóa đói giảm nghèo.Ban Trị sự cùng toàn thể Tăng Ni, Phật tử trong huyện cũng như các nhà hảo tâm vận động, đóng góp tiền bạc, vật phẩm cho các công tác thực hiện tích cực như: xây dựng nhà tình thương, tặng quà, trợ giúp cho các cụ già neo đơn, trẻ em tàn tật, người khuyết tật, hội người mù, trao học bổng cho các học sinh nghèo hiếu học,.v.v…
Tổng cộng số tiền ủng hộ là: 5.640.865.000 đồng (Năm tỷ, sáu trăm bốn mươi triệu tám trăm sáu mươi lăm ngàn đồng chẵn)
II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ƯU - KHUYẾT ĐIỂM
 1. VềƯu điểm:
Ban Trị sự GHPGVN huyện Vĩnh Cửu được chỉ đạo của BTS. GHPGVN tỉnh, lãnh đạo Chính quyền các cấp huyện và xã rất quan tâm tạo tất cả các thuận lợi cho Ban Trị sự tổ chức thành công các đại lễ tốt đẹp.
 1. Về Khuyết điểm – Hạn chế:
Các thành viên trong Ban Trị sự huyện cũng đã cố gắng cống hiến hết sức tâm lực, trí lực và tài lực cho các công tác Phật sự được thành tựu viên mãn nhưng không sao tránh khỏi những thiếu sót về trách nhiệm cũng như khâu tổ chức, chưa gắn kết được tình huynh đệ cũng như sự đồng lòng trong công việc Phật sự chung. Ban Trị sự sẽ cố gắng khắc phục để Phật giáo huyện nhà được ngày một phát triển cả về mặt hình thức lẫn nội dung.
III. KẾT LUẬN
Trên đây là những báo cáo công tác Phật sự năm 2019 của Ban Trị sự GHPGVN huyện Vĩnh Cửu xin kính trình lên chư Tôn Đức tri tường. Kính chúc chư Tôn đức Giáo phẩm Tòng Lâm Thạch Trụ, Phật sự viên thành và kính chúc quý chư Tôn đức Tăng Ni vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ H. VĨNH CỬU
TRƯỞNG BAN
(đã ký)
 
ĐẠI ĐỨC THÍCH THIỆN THUẬN
 
 
 
 
 

Nghe nhiều

Lịch

THỐNG KÊ

Đang truy cập 7
Hôm nay 17
Hôm qua 45
Trong tuần 62
Trong tháng 516
Tổng truy cập 2187449