Môn Phong Tổ Đình Long Thiền,monphongtodinhlongthien.vn,monphongtodinhlongthien

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2019 BAN VĂN HÓA GHPGVN HUYỆN VĨNH CỬU

Kính gửi: Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam huyện Vĩnh Cửu.
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HUYỆN VĨNH CỬU
BAN VĂN HÓA
Số: 02 BC/BVH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Vĩnh cửu, ngày 22 tháng 11 năm  2019
 
BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2019
BAN VĂN HÓA GHPGVN HUYỆN VĨNH CỬU
 
Kính gửi: Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam huyện Vĩnh Cửu.
Căn cứ thông báo số: 03/TB/BTS-BVH, ngày 01/11/2019 của Ban Văn Hóa tỉnh V/v báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2019 của Ban Văn Hóa Phật Giáo tỉnh Đồng Nai.
Căn cứ hoạt động Phật sự năm 2019 của Ban Văn Hóa GHPGVN huyện Vĩnh Cửu, trên cơ sở kết quả tổ chức thực hiện, qua tổng hợp Phật sự năm 2019 của toàn huyện; Ban Văn Hóa GHPGVN huyện báo cáo tổng kết Phật sự năm 2019 với những nội dung cụ thể như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Năm 2019, với chức năng và nhiệm vụ của ngành, trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường trực BTS GHPGVN huyện, Ban Văn Hóa đã triển khai các công tác Phật sự, đã đạt được những kết quả tốt đẹp và đi vào ổn định trong việc thể hiện nếp sống Văn hóa tại huyện nhà.
II. CÁC PHẬT SỰ VÀ THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
1. Công tác tổ chức:
Năm 2019, Ban Văn Hóa đã phối hợp hoạt động cùng các ban ngành khác như Ban Tăng Sự, Ban Hoằng Pháp, Ban Hướng Dẫn Phật Tử, Ban TTTT, Ban Từ Thiện… trong công việc hỗ trợ về mặt chuyên môn, thuộc lãnh vực Văn hóa cũng như các Phật sự tại huyện nhà.
2. Công tác Văn hóa:
Vào dịp Tết Nguyên đán, Mừng Xuân Di Lặc năm 2019, các cơ sở  Tự  Viện trên địa bàn huyện nói chung đã thực hiện tốt chức năng của mỗi Chùa, Thiền Viện, Tịnh xá, Tịnh Thất, Niệm Phật đường về việc treo cờ, đèn, băng rôn rất trang nghiêm trong khuôn viên Bổn tự, để đón một mùa xuân Di Lặc đầy niềm hoan hỷ.
Nhân lễ Tết Nguyên Đán, BTS PG huyện đã in Lịch - Thiệp chúc tết và Quà cúng dường chư tôn đức các Tự viện và kính biếu các ngành chức năng tỉnh và huyện nhà.
Kính mừng sự kiện Đại Lễ Phật Đản Vesak PL-2563, DL-2019, Ban Văn Hóa khuyến khích kêu gọi các cơ sở Tự Viện treo cờ, đèn, băng rôn và thiết trí lễ đài, vườn Lâm Tỳ Ni tại bổn tự. Tại lễ đài chính của BTS  Phật giáo huyện đặt tại Phổ Quang Cổ Tự, đã trang trí treo cờ, đèn và băng rôn từ cổng chào huyện Vĩnh Cửu xã Bình Hòa đến ngã tư Bến cá xã Tân Bình rất hoàng tráng và trang nghiêm, cùng với số lượng Tăng Ni và Phật tử các giới tham dự hơn 2.000 người. Đặt biệt là thiết kế 3 chiếc xe hoa.
Trong các dịp lễ Tết, Phật đản, Vu lan báo hiếu, ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 và rằm tháng 10 (lễ thượng nguyên), tại Phổ Quang Cổ Tự - Phật tử phát tâm ấn tống Kinh sách hơn 2.000 bản. Đại đức trụ trì đã trao tặng 4 con bò cho các hộ gia đình khó khăn. Ngoài ra, còn thăm nom, động viên, khích lệ và tặng quà cho các gia đình neo đơn trên 200 phần quà. Đặc biệt, nêu cao nét đẹp văn hóa truyền thống trong Phật giáo, Đại Đức Thích Thiện Thuận cùng Phật tử tại bổn tự đã thỉnh một bộ chuông trống Bát nhã, trên 1 tỷ đồng.
Nhân Đại lễ Vu lan báo PL-2563, DL-2019, BTS huyện tổ chức kính viếng và đặt các vòng hoa, hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện nhà, với số lượng Tăng Ni và Phật tử tham dự khoảng 600 người.
 Mùa an cư kiết hạ, nhằm thúc liễm thân tâm trao dồi Tam vô lậu học, chư tôn đức Tăng Ni trong huyện đã thực hiện đúng theo Luật Tạng Tỳ Ni chế định, An cư, Bố tát, tụng giới bản Tỳ kheo và Phạm võng Bồ tát giới kinh.
Bên cạnh đó, về in ấn phẩm Phật giáo có các chùa như:
Chùa Vĩnh An. 1- Luận Đại Thừa Khởi Tín, HT. Thích Liêm Chính việt dịch và cương yếu, in 1.000 bản; 2- Kinh Thủ Lăng Nghiêm, HT. Thích Liêm Chính lược dịch và giảng yếu, in 1.000 bản. 3- Giáo phái Gelugpa của Phật giáo Tây Tạng - một nghiên cứu về văn hóa và nghệ thuật của nó. Thích Nguyên Định dịch từ Anh sang Việt (Luận văn Thạc sĩ).
Chùa Từ Đức. 1- Kinh A Nan hỏi Phật việc cát hung. Chủ giảng: HT Tịnh Không. Việt dịch: Thích Nhuận Nghi; 2- Di Đà Sám pháp. Tác giả: Thích Nhuận Nghi; 3 - Vấn Đáp Hoà Thượng Tịnh Không. Tác giả: Thích Nhuận Nghi. 4 - Pháp hộ niệm và Thân Trung Ấm. Tác giả: Thích Nhuận Nghi; Giảng thân trung ấm và in đĩa: 100 ngàn bộ.
Nhằm thể hiện nét đẹp văn hóa tâm linh, vào tháng 3 năm Kỷ Hợi - 2019, Chùa Bửu Phước đã khởi công xây dựng ngôi hậu Tổ. Chùa Long Vân, đại trùng tu ngôi Chánh điện. Chùa Xuân Quang, mở phòng mạch Y học cổ truyền.
Để nâng cao đời sống văn hóa tâm linh thông qua các hình thức tổ chức lễ nghi trong huyện nhà. Vào 12 tháng 10 năm Kỷ hợi -2019, Ban an toàn giao thông kết hợp BTS PG huyện Vĩnh Cửu long trọng tổ chức đại Lễ kỳ siêu tai nạn giao thông 2019 tại Xã Thạnh Phú, có hơn 200 Đại biểu, chư Tôn đức và Phật tử tham dự.
Tại TT Vĩnh An và xã Vĩnh Tân, chư tôn đức Tăng Ni cùng với Ban an toàn giao thông đồng tổ chức lễ Cầu siêu cho các Hương linh-vong hồn xấu số chết do tai nạn giao thông, có hơn 100 vị tham dự.
Đặc biệt, trong Phật sự trọng đại của BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai vừa qua, đó là Đại Giới Đàn Diệu Tâm - 2019, Ban Văn Hóa cũng đã tham gia và hỗ trợ tích cực trong mọi công việc để góp phần thành công mỹ mãn của đại Giới đàn.
Vào ngày 25 tháng 10 năm Kỷ Hợi, theo cuộc họp thường kỳ của BTS, các tân Giới tử gồm 78 vị làm lễ ra mắt - Đảnh lễ chư tôn đức trong huyện nhà, thể hiện tinh thần tri ơn và báo ơn công đức cao dày của Tam bảo, "kế vãng khai lai, phò trì mạng mạch Tăng già".
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ƯU – KHUYẾT ĐIỂM
Thông qua các hoạt động Phật sự của BVH GHPGVN huyện Vĩnh Cửu trong năm 2019, trên cơ sở hoạt động của năm 2018. Về tính căn cơ, BVH đã không ngừng kiện toàn, cũng cố, phát triển các mặt hoạt động, đồng sự cùng các ban ngành khác trong việc tăng cường đoàn kết hòa hợp các Hệ phái, các thành viên Tăng Ni, Phật tử trong toàn huyện trên nền tảng tu học và thực hiện nếp sống văn hóa theo tinh thần lời Phật dạy.
1. Về mặt ưu điểm:
Hoạt động Phật sự năm 2019, BVH đã thực thi đúng theo kế hoạch đã đề ra trên tinh thần đoàn kết hòa hợp, và vận dụng trí tuệ đúng theo chánh pháp của tập thể để thực hiện các Phật sự.
Song song cùng đó, ứng dụng công nghệ 4.0 BVH  kết hợp với các Ban đã thiết lập Group Zalo online lấy tên nhóm là: “BTSPG huyện Vĩnh Cửu”, nhằm để kết nối và kịp thời cập nhật các thông tin, thông báo, đến các vị Ủy viên trong Ban.  
2. Về mặt khuyết điểm và hạn chế:
Do những yếu tố chủ quan và khách quan, nên một số chương trình hoạt động Phật sự của BVH đề ra nhưng vẫn chưa thực hiện được và thực hiện chưa đạt được kết quả cao. BVH cũng mạnh dạn nhìn nhận vào tình hình thực tế để đánh giá, nhận xét đúng đắn những ưu, khuyết điểm và những mặt còn hạn chế, tồn đọng, khó khăn trong năm 2019, để rút kinh nghiệm tạo cơ sở nhận thức, đề ra chương trình hoạt động Phật sự cho năm 2020.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2020
  • Tiếp tục triển khai và thực hiện các mục tiêu của BVH đã đề ra về công tác Văn hóa.
  • Sẽ trình BTS GHPGVN huyện về việc tổ chức các sự kiện Văn hóa theo các Đại lễ truyền thống của Phật giáo như: Đại lễ Phật đản, Đại lễ Vu lan báo hiếu và các ngày lễ khác như: húy kỵ Tôn sư, lễ Tết và các ngày lễ Vía trong năm.
  • Kết hợp chặt chẽ với các ban ngành của Giáo Hội trong công tác chuyên môn về việc truyền bá nét đẹp Văn hóa từ cuộc đời của Đức Phật đến mọi người được biết.
  • Phổ biến những bức tranh, ảnh đẹp của Phật giáo qua các trang mạng xã hội, mang tính giáo dục đạo đức nhân sinh cao.
  • Sẽ kết hợp với BHP và Ban TTTT, về việc tuyển chọn và post các hình ảnh đẹp của Phật giáo và các bài giảng (có nội dung đúng chánh pháp) của các vị Tôn đức, các vị Ủy Viên trong ban lên trang Web "Phật sự Online TV"; bao gồm cả các bài viết, bài thảo luận, băng giảng MP3, DVD cũng như là sẽ kết nối với trang YouTube…
TM. BAN VĂN HÓA
TRƯỞNG BAN
 

ĐẠI ĐỨC THÍCH NGUYÊN ĐỊNH

Nghe nhiều

Lịch

THỐNG KÊ

Đang truy cập 5
Hôm nay 102
Hôm qua 114
Trong tuần 216
Trong tháng 783
Tổng truy cập 2212319